Phụ kiện chi tiết khóa D - 001A6

Thông tin sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Chiều dài:  47.8 mm 

Chiều rộng:  12 mm

Chiều cao:  12 * 2.3 mm

Trọng lượng: g