Hướng dẫn thanh toán

Thanh toán chuyển khoản
     Ngân hàng : ACB
     Số tài khoản : 43268888 
     Chủ tài khoản: Bùi Văn Khải