Chúng tôi ở đâu:

 • Địa chỉ chúng tôi

  Nhà máy sản xuất 1 : DX-10, ấp Hoá Nhựt, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
  Nhà máy sản xuất 2 : Đường Khánh Bình 02, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

 • Email chúng tôi

  ngukimdangthanh.KD@gmail.com

 • Điện thoại

  Mr.Khai (Giám Đốc)

  0936 599 366

  Mr.To (Nhân Viên Kinh Doanh)

  0931 273 283

Gửi thắc mắc cho chúng tôi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.