Chúng tôi ở đâu:

 • Địa chỉ chúng tôi

  Nhà máy sản xuất 1 : DX-10, ấp Hoá Nhựt, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
  Nhà máy sản xuất 2 : Đường Khánh Bình 02, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

 • Email chúng tôi

  ngukimdangthanh.KD@gmail.com

 • Điện thoại

  Mr.Khai ( CEO )

  0936 599 366

Gửi thắc mắc cho chúng tôi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.