Bộ máy công ty của Ngũ Kim Đăng Thành

Bộ máy công ty đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ, nguyên vật liệu chất lượng đến cho khách hàng. Dưới đây là mô tả về bộ máy hoạt động của Ngũ Kim Đăng Thành:

1. CEO Bùi Văn Khải

 • Chịu trách nhiệm tổng thể về việc lập kế hoạch chiến lược, quản lý hoạt động, và đảm bảo mục tiêu kinh doanh của công ty được thực hiện.
 • Điều phối và giám sát toàn bộ hoạt động của công ty, từ sản xuất đến quản lý tài chính.
 • Là người đại diện chính thức của Công ty TNHH thương mại sản xuất Ngũ Kim Đăng Thành trước pháp luật và trong các giao dịch kinh doanh.

CEO Bùi Văn Khải là giám đốc điều hành của Công ty TNHH thương mại sản xuất Ngũ Kim Đăng Thành

2. Lê Xuân Hùng (Giám đốc Sản xuất)

 • Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành tất cả các hoạt động liên quan đến sản xuất sản phẩm kim loại, bao gồm quản lý nhà máy, dây chuyền sản xuất và quản lý công nhân.
 • Đảm bảo kế hoạch sản xuất ngũ kim được thực hiện đúng hạn và đạt hiệu quả cao nhất.
 • Phối hợp với Trưởng phòng kiểm soát chất lượng để bảo đảm tiêu chuẩn của các sản phẩm cơ khí kim loại.

Lê Xuân Hùng là giám đốc sản xuất của DangThanh Factory

3. Nguyễn Thị Huyền (Trưởng phòng kiểm soát chất lượng)

 • Chịu trách nhiệm về việc thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm của công ty.
 • Kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả sản phẩm đều đáp ứng hoặc vượt trội hơn các yêu cầu về chất lượng trước khi xuất xưởng gia công DangThanh Factory.
 • Phối hợp với phòng Sản xuất để cải tiến quy trình và giảm thiểu lỗi sản phẩm.

Nguyễn Thị Huyền là trưởng phòng QC kiểm soát chất lượng của Ngũ Kim Đăng Thành

4. Đinh Chung Thuận (Trưởng phòng kinh doanh - Quản lý thị trường quốc tế)

 • Phụ trách mở rộng và phát triển kinh doanh tại các thị trường quốc tế.
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác và khách hàng nước ngoài.
 • Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing phù hợp với từng thị trường quốc tế cụ thể.

Đinh Chung Thuận là trưởng phòng kinh doanh và quản lý thị trường quốc tế của Công ty TNHH thương mại sản xuất Ngũ Kim Đăng Thành

 

5. Phạm Đại Nghĩa (Trưởng phòng kinh doanh - Quản lý thị trường bán lẻ tại Việt Nam)

 • Chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới bán lẻ và các kênh phân phối trong nước.
 • Nắm bắt xu hướng và nhu cầu của thị trường để đề xuất các chiến lược bán hàng hiệu quả.
 • Tổ chức các chương trình khuyến mãi và hỗ trợ bán hàng để tăng doanh số.

Phạm Đại Nghĩa là trưởng phòng kinh doanh và quản lý thị trường bán lẻ tại Việt Nam của DangThanh Factory

 

6. Nguyễn Thị Mỹ Lệ (Trưởng phòng tài chính)

 • Quản lý và giám sát tất cả các hoạt động tài chính của công ty, bao gồm kế toán, thuế và kiểm toán.
 • Đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính.
 • Lập kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, quản lý dòng tiền và đề xuất các biện pháp tối ưu nguồn vốn.

7. Nguyễn Phạm Trường Huy (Quản lí kho)

 • Chịu trách nhiệm về việc quản lý kho bãi, bao gồm việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa.
 • Đảm bảo hàng hóa được lưu trữ an toàn và hiệu quả, cũng như sẵn sàng cho quá trình phân phối.
 • Theo dõi và cập nhật hệ thống quản lý hàng tồn kho để tối ưu hóa việc lưu trữ và giảm thiểu chi phí.